Empathy EQ Test

EQ test Björn Johansson Empathy Operavägen 9, 142 63 Trångsund, +46705696801 Björn.johansson@empathy.nu

Empathy har erfarenhet och hanterar smidiga ramar för att ge en robust sammanställning av olika emotionsförmågor. Emotionsförmågor och tillvägagångssätt för individer och företagsstrategi främjar samarbetstänkande. Emotionell feedbackprocess gynnar individuell utveckling och förmågan att motivera och hantera olika omgivningskrav.